Efficiënter Werken Programma (EWP) verstuurt gratis content via e-mail nadat een bezoeker hier expliciet om heeft verzocht door zich aan te melden en een e-mailadres heeft opgegeven. Daarnaast zal EWP eigen diensten en producten aanbieden via e-mail en via www.efficienterwerkenprogramma.nl

EWP heeft de wet en regelgeving rondom elektronische mail en de Europese wetgeving (AVG) hoog in het vaandel. Zo proberen wij te allen tijde Spam te voorkomen.

 

Wat is spam?

Onder spam wordt verstaan: Een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle e-mails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig dezelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spam. (Dit geld voor zowel consumenten als bedrijven)

EWP zal de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijf link te klikken in de ontvangen e-mail.